alt text
alt text
alt text
alt text
alt text

Trippelstoel certificaten

De aangeboden trippelstoelen voldoen aan de gestelde kwaliteit richtlijnen voor medische hulpmiddelen.

In overeenstemming is met de Machinerichtlijn
(89/392/EEG, waarin opgenomen 91/368/EEG, 93/44/EEG, 93/68/EEG)

Voldoet aan de bepalingen van de volgende andere EG-richtlijnen:
  • » Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG)
  • » EMC richtlijn (89/336/EEG)
  • » Richtlijn medische hulpmiddelen (93/42/EEG)

Voldoet aan de geharmoniseerde Europese Normen:
» EN 292-1, EN 292-2, EN 414, EN 294, EN 349, EN 60204-1

Voldoet aan de volgende nationale technische normen en specificaties:
» PrEN 1050

Voldoet aan de volgende normen voor zover relevant:
  • » NEN 1812
  • » NEN 1813
  • » NEN-EN 1335-1:2000/C1:2002
  • » NEN-EN 1335-2:2000
  • » NEN-EN 1335-3:2000