Tel : 022-6751 444

EnglishEnglish

Main Menu
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text

Trippelstoel certificaten

De aangeboden trippelstoelen voldoen aan de gestelde kwaliteit richtlijnen voor medische hulpmiddelen.

In overeenstemming is met de Machinerichtlijn
(89/392/EEG, waarin opgenomen 91/368/EEG, 93/44/EEG, 93/68/EEG)

Voldoet aan de bepalingen van de volgende andere EG-richtlijnen:
 • » Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG)
 • » EMC richtlijn (89/336/EEG)
 • » Richtlijn medische hulpmiddelen (93/42/EEG)

Voldoet aan de geharmoniseerde Europese Normen:
» EN 292-1, EN 292-2, EN 414, EN 294, EN 349, EN 60204-1

Voldoet aan de volgende nationale technische normen en specificaties:
» PrEN 1050

Voldoet aan de volgende normen voor zover relevant:
 • » NEN 1812
 • » NEN 1813
 • » NEN-EN 1335-1:2000/C1:2002
 • » NEN-EN 1335-2:2000
 • » NEN-EN 1335-3:2000

De 7 zekerheden:

 • Trippelstoelen specialist
 • Service op locatie
 • Ruim assortiment
 • Scherpe prijs
 • Stoelen op maat
 • Deskundig advies
 • Verkoop en verhuur